Kỳ họp thứ XII HĐND phường An Sinh XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về dự với kỳ họp có đồng chí nguyễn Thị Hà thị Ủy viên phó ban dân vận thị xã, thị ủy phụ trách Đảng bộ phường, các ông bà là đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 2021 và các ông bà đại diện cho các ban ngành đoàn thể bí thư các chi bộ 3 nhà trường, đại diện cho các cử chi ở các khu đã về dự đông đủ

Hội nghị Đảng bộ sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng nay ngày 21/7/2020 Đảng bộ phường An Sinh long trọng tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, về dự với hội nghị ở thị xã có đồng chí Nguyễn Thị Hà thị Ủy viên phó ban dân vận thị Kinh Môn và toàn thể các đồng chí Đảng Viên trong toàn Đảng bộ đã về dự đông đủ

Thực công văn số 41/7/7/2020 của phòng VHTT

UBND phường tổ chức thông báo cắm cờ chào mừng đại hội Đảng bộ thị xã Kinh Môn lần thứ XXV MHIEEMJ KÌ 2020- 2025

Tuyên truyền đại hội đảng các cấp

Thị xã Kinh Môn tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải dương lần thứ XVII và Đại hộ thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Đại hội XIII của ĐảngTheo đó, từ nay đến tổ chức xong Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng tập trung tuyên truyền xuyên suốt vào những nội dung sau:Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ Đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn của thị xã Kinh Môn trong nhiệm kỳ qua và trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Mục đích, yêu cầu và các nội dung cơ bản trong các văn kiện trình đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.Những thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… của thị xã; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.Hoạt động quan trọng, nổi bật và kết quả đại hội đảng bộ thị xã, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng, những định hướng lớn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh; các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; những ưu điểm, hạn chế và bài học trong chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã, Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.Tuyên truyền về các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước, các công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã, Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước và con người Kinh Môn nói riêng và người Việt Nam nói chung; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.Tuyên truyền việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.Để công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cụ thể, thiết thực, hoạt động tuyên truyền được chia làm ba đợt cao điểm:+ Đợt 1: Tuyên truyền trước Đại hội đại biểu Đảng bộ trực thuộc Thị ủy và trước ngày tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã;+ Đợt 2: Khi tổ chức Đại hội và sau Đại hội Đảng bộ thị xã;+ Đợt 3: Tu

Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ

Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Phòng chống thiên tai
Lĩnh vực Phát triển nông thôn
 
LĨnh vực Thư viện
 
Lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em
 
Chính trị
Kỳ họp thứ XII HĐND phường An Sinh XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về dự với kỳ họp có đồng chí nguyễn Thị Hà thị Ủy viên phó ban dân vận thị xã, thị ủy phụ trách Đảng bộ phường, các ông bà là đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 2021 và các ông bà đại diện cho các ban ngành đoàn thể bí thư các chi bộ 3 nhà trường, đại diện cho các cử chi ở các khu đã về dự đông đủ
Đảng ủy HĐND- UBND- UBMTTQ phường An Sinh tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh Hùng liệt Sĩ
 
Thực công văn số 41/7/7/2020 của phòng VHTT
 
Tuyên truyền đại hội đảng các cấp
 
Kinh tế
Khu đô thị phía Đông An Phụ - điểm nhấn trong phát triển đô thị ở phường An Phụ
Khu dân cư phía Đông An Phụ được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư.
 
Văn hóa - Xã hội
Hội đồng đội thị xã Kinh Môn tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 9/7, Hội đồng đội Thị xã Kinh Môn tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Nghiêm Xuân Tuấn – Phó Bí thư TT Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh, Sái Thị Yến – TUV – Bí thư Thị ủy, Nguyễn Thị Liễu – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã, Bùi Xuân Lộc – TV Thị ủy – Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã, lãnh đạo các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị, trường học cùng 122 thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu đại diện cho hơn 25.000 thiếu niên, nhi đồng toàn thị xã.
Sáng ngày 17/5/2020 UBND phường An Sinh nhất trí cho các câu lạc bộ bóng truyền hơi tổ chức giao lưu
 
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của thị Ủy,UBND thị xã Kinh Môn tập chung phòng dịch Covit 19
 
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học: để không thiếu chỗ học
 
Cải cách hành chính
Tuyên truyền cải cách hành chính phường An Sinh năm 2020
 
Mặt trận, Hội, Đoàn Thể
Hội liên hiệp phụ nữ phường An Sinh long trọng tổ chức hội nghị
Về dự với hội nghị ở thị xã có đồng chí trần thị triển phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thị xã Kinh Môn. ở phường có các đồng chí thường vụ đảng ủy, các ngành đoàn thể và 100 hội viên về dự đông đủ
Hội nông dân phường An Lưu tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Kinh Môn biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2020
 
Đoàn thanh niên phường An Sinh chung tay phòng chống dịch Covid 19
 
An ninh - Quốc phòng
Sáng nay ngày 4/6/2020 tại nhà văn hóa phường An Sinh tổ chức hội nghị thăm đồng định sản vụ lúa chiêm xuân 2020
Về dự với hội nghị ở thị xã có Đ/C Nguyễn Văn Luyện cụm trưởng xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xãĐ/C Nguyễn Ngọc bích cán bộ phòng kinh tế hạ tầng thị xãĐ/C Nguyễn Thị Lan cán bộ trung tâm DVNN thị xãỞ phường có các đ/c trong ban chấp hành Đảng ủy, các ngành đoàn thể, cán bộ ủy ban, công chức ủy ban, Hợp tác xã DVNN, 4bis thư các chi bộ, hội nghị đã thảo luận sôi nổi đánh giá từng giống lúa mức năng suất cụ thể.
Phường An Sinh Thị Xã Kinh Môn tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020
 
Nông nghiệp - Nông thôn
Hội nghị trồng cây đầu xuân 2020
Chiều ngày 13/3/2020 UBND phường An Sinh triển khai kế hoạch trồng cây đầu xuân 2020 về dự hội nghị các Đ/C trong bn chấp hành Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể , bí thư chi bộ trưởng phó khu đồng chí chủ tịch Nguyễn Văn Hinh đã nêu ý nghĩa tầm quan trọng của đợt trồng cây lần này
Phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
 
Truyền thông
 
Hát về Kinh Môn
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay48 
 Hôm qua85
 Tuần này312 
 Tất cả162466 
IP: 3.235.107.209