AN NINH-QUỐC PHÒNG
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
98.8%
Số hồ sơ xử lý: 2307
Trước & đúng hạn: 2279
Trễ hạn: 28
Tỉ lệ trễ hạn: 1.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/10/2022 09:09:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0