Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
12/TB-UBND 11/07/2023 Thông báo về việc uỷ quyền quản lý, điều hành công việc của UBND phường trong thời gian Chủ tịch UBND phường nghỉ phép UBND phường An Sinh Tải file Tải về
11-TB/ĐU 10/07/2023 Thông báo về việc uỷ quyền giải quyết công việc của Bí thư Đảng uỷ Đảng uỷ phường An Sinh Tải file Tải về
01/TB-UBND 14/02/2022 Về việc cấp phép xây dựng và các quy định liên quan đến việc xây dựng công trình nhà ở trên địa bàn phường ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
62/QĐ-UBND 18/06/2021 Về việc thành lập Tiểu Ban vận động Toàn dân ủng hộ mua vắc - xin phòng dịch covid - 19 KDC Kim Xuyên 3 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
63/QĐ-UBND 18/06/2021 Về việc thành lập Tiểu Ban vận động Toàn dân ủng hộ mua vắc - xin phòng dịch covid - 19 KDC Kim Xuyên 4 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
65/QĐ-UBND 16/06/2021 Kiện toàn Ban chỉ đạo thu thuế sản phẩm, các quỹ vụ Chiêm năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
66/QĐ-UBND 16/06/2021 Ủy nhiệm thu thuế sản phẩm, các quỹ vụ Chiêm năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
64/QĐ-UBND 15/06/2021 Kiện toàn Ban chỉ đạo gắn biển tên đường, tên phố, đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn phường An Sinh ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
59/QĐ-UBND 08/06/2021 Về việc thành lập Ban vận động Toàn dân ủng hộ mua vắc - xin phòng dịch covid - 19 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
60/QĐ-UBND 08/06/2021 Về việc thành lập Tiểu Ban vận động Toàn dân ủng hộ mua vắc - xin phòng dịch covid - 19 KDC Nghĩa Vũ ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
61/QĐ-UBND 08/06/2021 Về việc thành lập Tiểu Ban vận động Toàn dân ủng hộ mua vắc - xin phòng dịch covid - 19 KDC Văn Ổ ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
55/QĐ-UBND 16/05/2021 Về việc thành lập Tổ Y tế tại 05 đơn vị bầu cử phường An Sinh ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
54/QĐ-UBND 10/05/2021 Về việc Kiện toàn các Tổ Covid cộng đồng phường An Sinh ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
53/QĐ-UBND 07/05/2021 Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường An Sinh năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
47/QĐ-UBND 20/04/2021 Kiện toàn Tổ bầu cử số 01 tại Khu vực bỏ phiếu số 01 bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
48/QĐ-UBND 20/04/2021 Kiện toàn Tổ bầu cử số 03 tại Khu vực bỏ phiếu số 03 bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
49/QĐ-UBND 20/04/2021 về việc kiện toàn 05 Ban bầu cử đại biểu HĐND phường An Sinh khoá II, nhiệm kỳ 2021- 2026 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về;Tải về;
50/QĐ-UBND 20/04/2021 Kiện toàn Tổ bầu cử số 04 tại Khu vực bỏ phiếu số 04 bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
51/QĐ-UBND 20/04/2021 Kiện toàn Tổ bầu cử số 05 tại Khu vực bỏ phiếu số 05 bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
44/QĐ-UBND 12/04/2021 Thành lập nhóm nòng cốt hoạt động mô hình toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS phường An Sinh năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
123
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1737
Trước & đúng hạn: 1736
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 17:44:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 15,717