VĂN HÓA-XÃ HỘI
Sân thể thao KDC Nghĩa Vũ phường An Sinh có diện tích 1937m2. Trong những năm qua sân được đầu tư cải tạo nâng cấp làm nơi vui chơi sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Song trong 3 năm đại dịch Covid 19 bùng phát, sân thể thao không được khai thác sử dụng thư
17/07/2023 09:55:51

 

Chiều ngày 15 tháng 7 năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Sinh về dự và trứng kiến việc tổ chức chương trình Khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Giao lưu bóng đá” do đoàn thanh niên chi đoàn thanh niên tổ chức, chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Về dự khánh thành có đồng chí Nguyễn Văn Dũng phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND Đ/C Nguyễn Kim Biên ban thường vụ Đảng ủy phó chủ tịch UBND phường Đ/C Hoàng Văn Khanh phó chủ tịch HĐND phường Đảng ủy phụ trách chi bộ. Đ/C Nguyễn Thị Hương Bí thư đoàn phường Đ/C Nguyễn Thắng Hội công chức VHTT.

Ở KDC có Đ/C Nguyễn Quang Diến BT chi bộ, trưởng khu. Ông Nguyễn Hữu Thúy trưởng ban công tác mặt trận , phó khu cùng các đ/c trong ban chi ủy chi bộ, các đồng chí đảng viên và đoàn viên thanh niên và đại diện các hộ gia đình trong khu cũng về dụ đông đủ và có cả những người con công tác xa quê cũng về dự.

 
 
 
 
 

Hòa trong không khí tưng bng, phn khi ca toàn Đảng, toàn dân đón mng các ngày l ln ca đất nước, ngày 30-4 gii phóng hoàn toàn đất nước, ngàu Quc tế lao động 1-5 và ngày sinh nht Bác 19/5. kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/ 1947 - 27/7/2023 Được s nht trí ca Ban chấp hành Đảng y - HĐND - UBND – KDC đã long trng t chc khánh thành sân thể thao nhm đánh giá, biu dương phong trào TDTT ca KDC, qua đó t¹o sù chuyÓn biÕn nhËn thøc c¨n b¶n cho c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ toµn x· héi vÒ c«ng t¸c TDTT quÇn chóng, thùc hiÖn hiÖu qu¶ cuéc vËn ®éng “Toµn d©n rÌn luyÖn th©n thÓ theo g­ư¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i”, g¾n víi cuéc vËn ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸” gãp phÇn n©ng cao søc khoÎ ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cho c¸c tÇng líp nh©n d©n, thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, quèc phßng, an ninh theo tinh thÇn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé phường Nhiệm kỳ 2020-2025 ®Ò ra.

Sân thể thao KDC Nghĩa Vũ phường An Sinh có diện tích 1937m2. Trong những năm qua sân được đầu tư cải tạo nâng cấp làm nơi vui chơi sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Song trong 3 năm đại dịch Covid 19 bùng phát, sân th thao không được khai thác sử dụng thường xuyên cho lên bụi cây, cỏ dại mọc um tùm, một số người dân vứt rác làm mất cảnh quan vệ sinh môi trường, văn minh đô thị; Không có sân chơi lành mạnh, giải trí cho nhân dân và thanh niên.

Ý tưởng cải tạo nâng cấp sân thể thao

Hoà chung với phong trào thi đua cùng cộng đồng khu dân cư thi đua xây dựng đô thị khu phố văn minh, thanh niên khu dân cư mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cùng nhân dân cải tạo nâng cấp sân thể thao làm nơi vui chơi, sinh hoạt văn hoá thể thao tạo sự gắn kết cộng đồng của bà con nhân dân.

Được sự đồng ý của lãnh đạo địa phương, sự giúp đỡ của KDC và nhân dân các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cùng con em trong khu dân cư công tác, sinh sống xa quê, thanh niên KDC Nghĩa Vũ tiến hành cải tạo, nâng cấp sân vận động.

Cải tạo nâng cấp sân thể thao có trung bình chiều dài 65x30 gồm các hạng mục

Cắt cỏ, thu gom các phế liệu, san gạt, bồi cát tạo mặt bằng, lu lèn tạo mặt nhẵn phẳng

Lắp dựng cột đèn, hệ thống điện chiếu sáng, lưới chắn bóng, cáp treo lưới, khung lưới côn v.v...

Để có được kết quả kể trên là có sự giúp đỡ tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo địa phương, KDC và sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng nhân dân hỗ trợ tư vấn cho lực lượng thanh niên trong quá trình tổ chức cải tạo nâng cấp sân thể thao

Đây sẽ là nơi sinh hoạt vui chơi giải trí sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân trong KDC

Thanh niên KDC đón nhận được tình cảm động viên của nhân dân cả về vật chất và tinh thần trong suốt quá trình tiến hành thực hiện cải tạo nâng cấp sân thể thao cụ thể:

Tổng kinh phí là: 69.454.000đ

Trong đó huy động lực lượng thanh niên trong KDC là: 31.300.000đ

Nhân dân và con em xa quê hỗ trợ là: 13.500.000đ

Công ty Toàn Nam hỗ trợ là: 12.775.000đ

Ngoài ra thanh niên và nhân dân đóng góp hàng chục công lao động, điển hình như anh Bùi quyết Tiến hỗ trợ 2 ca máy cẩu dựng và nắp đặt hệ thống chiếu sáng, anh Nguyễn Quang Việt hỗ trợ kỹ thuật nắp đặt hệ thống chiếu sáng...

 
 
 
 

Phát huy phong trào thể dục thể thao trong khu dân cư trong thời gian qua, trong đó lực lượng thanh niên là lòng cốt trong thời gian tới khắc phục khó khăn, cùng toàn thể cộng đồng nhân dân dân duy trì hoạt động khai thác quản lý cũng như duy tu sửa chữa sân thể thao nói riêng và các hoạt động văn hoá văn văn nghệ thể thao trong khu dân cư nói chung

 Tin của ban văn hóa TT.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2063
Trước & đúng hạn: 2062
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 22:27:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0