CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
27.Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
04/08/2021 05:15:04

 Tên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụngđất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắnliền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)(cấp xã)UBND Tỉnh Hải DươngUBND cấp XãLĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
2Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai(cấp xã)UBND Tỉnh Hải DươngUBND cấp XãLĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
3Đăng ký thay đổi nội dung biện phápbảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký(cấpxã)UBND Tỉnh Hải DươngUBND cấp XãLĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
4Sửa chữa sai sót nội dung biện phápbảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký dolỗi của cơ quan đăng ký(cấp xã)UBND Tỉnh Hải DươngUBND cấp XãLĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
5Đăng ký văn bản thông báo về việc xửlý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vớiđất(cấp xã)UBND Tỉnh Hải DươngUBND cấp XãLĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
6Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở(cấp xã)UBND Tỉnh Hải DươngUBND cấp XãLĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
7Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất(cấp xã)UBND Tỉnh Hải DươngUBND cấp XãLĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 763
Trước & đúng hạn: 763
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/06/2022 15:59:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0