CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7
13/07/2022 02:48:21

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7
12/07/2022 02:43:10
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1778
Trước & đúng hạn: 1777
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 18:42:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0