CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
KỲ HỌP THỨ CHÍN - HĐND PHƯỜNG AN SINH KHÓA II NHIỆM KỲ 2021 – 2026
25/07/2023 03:13:17

 
 
 
 
 
     Toàn cảnh kỳ họp

Ngày 25/7/2023 tại hội trường nhà văn hóa trung tâm phường - Hội đồng nhân dân phường An Sinh khóa II, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ Chín.

Tham dự Kỳ họp đại biểu thị xã; ông Hoàng Văn Tiến Giám đốc Trung tâm y tế bệnh viện Kinh Môn đại biểu được bầu tại khu vực

 Đại biểu phường có ông Nguyễn Văn Hinh thụ ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ Tịch UBND phường; Ông Nguyễn Văn Dũng phó bí thư Chủ tịch HĐND phường các ông bà Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; các ban, ngành, đoàn thể, các ông bà Trưởng khu, Bí thư chi bộ, phó khu, hiệu trưởng các trường học, Trạm y tế, các ông bà đại biểu HĐND phường khóa II nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 
                                                                  Báo cáo tại kỳ họp

Tại Kỳ họp đã thông qua các báo cáo như: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế văn hóa phường hội 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 dự toán thu chi và phân bổ ngân sách 2023; báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; thông báo của MTTQ phường tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và một số báo cáo quan trọng khác.

Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập chung trí tuệ thảo luận tại Kỳ họp về các nội dung như: Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, giao thông thủy lợi, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường vv…

 

 
 
 
 
 
Đại biểu tham luận tại kỳ họp

Phát biểu tại Kỳ họp ông Nguyễn Văn Hinh thị ủy viên, Bí Thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường đã biểu dương những kết quả đã đạt được về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023, đặc biệt là công tác Chỉnh trang đô thị, đồng thời đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thành công. Bên cạnh đó đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng đó là:

 

Nguyễn Văn Hinh Chủ tịch UBND phát biểu tại kỳ họp

Tiếp tục tập chung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, quản lý đất đai, đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là tập chung cao độ trong công tác chỉnh trang đô thị, giao nhiệm vụ cho các KDC cần có kế hoạch cụ thể để triển khai kế hoạch. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị UBND phường chỉnh sửa và bổ sung các nội dung trong báo cáo chưa nêu đầy đủ như các đại biểu đã thảo luận, tập trung giải quyết những tồn tại mà các đại biểu đã thảo luận; các ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu chỉnh trang đô thị xây dựng đô thị văn minh. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND phường và Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 32 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2023 -2025 và các năm tiếp theo.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2063
Trước & đúng hạn: 2062
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 23:46:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0