CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
19/01/2022 02:44:29

Ngày 12 tháng 01 năm 2022 Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về Công tác phòng chống tham nhũng năm 2022

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 593
Trước & đúng hạn: 593
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/05/2022 12:06:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 8
Tất cả: 5,329