GIÁO DỤC-Y TẾ
Sở Y tế đề nghị các sở, ngành, địa phương đăng ký bổ sung nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 4- 6/2023
27/04/2023 08:03:20

Sở Y tế vừa ban hành công văn đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố đăng ký bổ sung nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 4- 6/2023
Theo đó, nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương khẩn trương thực hiện rà soát việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc (bao gồm cả công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp); đồng thời chỉ đạo, đôn đốc những người chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin theo qui định chủ động đăng ký tiêm bổ sung với UBND cấp xã ở nơi cứ trú/tạm trú trước ngày 23/4/2023.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại số đối tượng tiêm chủng theo từng nhóm tuổi (từ 5 đến dưới 12 tuổi, từ 12 đến dưới 18 tuổi và từ 18 tuổi trở lên); trên cơ sở đó xác định nhu cầu bổ sung vắc xin phòng COVID-19 tháng 4-6/2023 cho từng nhóm tuổi (theo biểu mẫu gửi kèm tại Phụ lục 1). Gửi đăng ký nhu cầu bổ sung vắc xin của địa phương bằng văn bản về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đồng thời gửi bản mềm qua zalo số điện thoại 0974.749.645 (CN. Nguyễn Thị Hương, khoa PCBTN- KST-CT) trước ngày 24/4/2023.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về việc đề xuất vắc xin của địa phương mình. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 tháng 4-6/2023 của các địa phương, báo cáo kết quả về Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trước ngày 25/4/2023./.

Thu Xuân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2063
Trước & đúng hạn: 2062
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 18:14:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 16,538