CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HĐND thị xã Kinh Môn khoá II tổ chức thành công kỳ họp thứ 7
19/07/2022 08:13:34

Trong 1,5 ngày (ngày 15 và sáng 16/7), tại Nhà văn hóa trung tâm thị xã, Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021 -2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 7. Các đồng chí: Sái Thị Yến- Tỉnh ủy viên- Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã, Lại Văn Lương- Phó chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Xiển- Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Vĩnh Sơn- Phó Chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thị xã Kinh Môn cùng các đồng chí đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh. Ở thị xã có các đồng chí: Bùi Xuân Lộc- Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Trương Đức San- Phó bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền các xã, phường cùng các đại biểu HĐND thị xã khóa 2 về dự.

Tại kỳ họp, các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, dân chủ tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã trong 6 tháng đầu năm trên các lĩnh vực, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, đề ra các giải pháp phấn thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong thị xã, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của thị xã đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 31.167 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: nông - lâm - thuỷ sản 1.712 tỷ đồng, đạt 70,5% kế hoạch, tăng 0,3%; công nghiệp - xây dựng 27.150 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch, tăng 17,2%; dịch vụ 2.305 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 905 tỷ 653 triệu đồng, đạt 106% so dự toán năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều khởi sắc. Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được cấp uỷ, chính quyền từ thị xã đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo lựa chọn xã Thăng Long đăng kí đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao năm 2022. Công tác phát triển và quản lý đô thị được tăng cường. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Kinh Môn đến năm 2040 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thị xã tập trung cao thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện các tiêu chí đô thị để đạt mục tiêu xây dựng thị xã trở thành đô thị loại 3 theo lộ trình đã đề ra. Các hoạt động văn hoá - xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế cơ bản đã trở lại bình thường. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, quân sự- quốc phòng được tăng cường.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Mục tiêu chủ yếu: Tập trung tháo gỡ khó khăn, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, các dự án, công trình trọng điểm; giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19”, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã đề ra.

Dưới sự điều hành của đồng chí chủ tọa kỳ họp, tại phiên chất vấn các đại biểu chủ động trao đổi, đặt câu hỏi rõ nội dung, trọng tâm vào các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm với các nhóm vấn đề: Tài nguyên- môi trường, nông nghiệp và nông thôn. Đại diện lãnh đạo các phòng, ngành có liên quan đã tiếp thu, giải trình và làm rõ những nội dung mà đại biểu đề nghị, đồng thời chủ động đề ra các giải pháp trọng tâm để giải quyết trong thời gian tới. Đồng chí Trương Đức San- Phó Bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND thị xã tiếp thu, giải trình và làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm.
Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung trí tuệ, xem xét, biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã năm 2021; phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021, chuyển nguồn sang năm 2022; bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; bổ sung danh mục chương trình, dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách thị xã Kinh Môn năm 2023; thông qua chủ trương đầu tư dự án: Tu sửa cấp thiết các di tích: Đình Nội Hợp (xã Lê Ninh), đình phương Quất (xã Lạc Long), đền chùa Tống Thượng và Đình Miêu Nha (xã Quang Thành); thông qua chủ trương đầu tư dự án: Cắm mốc giới ngoài thực địa theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn đến năm 2040; chủ trương đầu tư dự án: Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Kinh Môn; chủ trương đầu tư dự án: Lập Chương trình phát triển đô thị thị xã Kinh Môn đến năm 2040; hỗ trợ kinh phí cho xã đăng ký phấn đấu hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022; chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2023.

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã Kinh Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra và bế mạc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Sái Thị Yến- Tỉnh ủy viên- Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã khẳng định kết quả kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đã khẳng định quyết tâm vượt khó, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề năm mà Tỉnh ủy- UBND tỉnh đã xác định “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của cả năm 2022, góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm 2020- 2025 vào thực tiễn, đòi hỏi Cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMT Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội cấp thị xã và cấp xã cần quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn nữa, phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và tình hình thực tiễn để chủ động linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi dậy mọi tiềm năng, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở mức cao nhất. Trước hết, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kiểm soát dịch Covid-19; không được lơ là trong phòng chống dịch bệnh, khẩn trương nâng cao tỷ lệ tiêm mũi 3 và 4 cho các đối tượng theo kế hoạch, giữ vững thành quả về kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.
Khẩn trương triển khai các dự án đầu tư công theo Nghị quyết HĐND thị xã; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án trên địa bàn, đặc biệt là công trình giao thông trọng điểm do thị xã làm chủ đầu tư.
Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số; tập trung ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hữu hiệu về thu ngân sách nhà nước; tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách linh hoạt nhưng đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách…
HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã và các phòng ban, ngành, các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND thị xã thông qua; tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu HĐND thị xã, cử tri và nhân dân để đề ra các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Giải quyết dứt điểm những nội dung chất vấn các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm trong các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với tinh thần “5 rõ”.

Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND thị xã, các tổ đại biểu HĐND thị xã tăng cường công tác giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời với Thường trực HĐND thị xã và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và cử tri trong thị xã.

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2022), đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sái Thị Yến trân trọng gửi lời tri ân, thăm hỏi sâu sắc tới các gia đình liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. HĐND thị xã đề nghị các cấp, ngành, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân cần thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, với những hành động thiết thực, cụ thể; quan tâm, chăm lo hơn nữa đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Để tạo thuận lợi cho cử tri, nhân dân theo dõi, giám sát toàn bộ nội dung, chương trình của kỳ họp, kỳ họp được truyền thanh trực tiếp trên sóng phát thanh của Đài phát thanh thị xã và Đài truyền thanh các xã, phường; tổng hợp đưa tin trong chương trình thời sự phát thanh và cổng thông tin điện tử thị xã Kinh Môn và trên tran Fanpage của Đài phát thanh của thị xã.

Nguyễn Hậu- Duy Tuấn

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 93
Trước & đúng hạn: 93
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/02/2023 08:49:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 10
Tất cả: 12,483