THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND-UBND phường tuần 7 (Từ ngày 07 tháng 2 đến ngày 13 tháng 02 năm 2022)
09/02/2022 09:05:14

Thứ Hai

Ngày 07/02

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Hinh

- Sáng: Hội nghị giao ban đầu xuân Nhâm Dần 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND:

Nguyễn Kim Biên

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 08/02

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Hinh

- Sáng: Dự Hội nghị phát động Tết trồng cây Nhâm Dần 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND:

Nguyễn Kim Biên

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 09/02

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Hinh

- Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Lịch tiếp công dân

Phó Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND:

Nguyễn Kim Biên

- Sáng: Lịch tiếp công dân

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 10/02

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Hinh

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND:

Nguyễn Kim Biên

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 11/02

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Hinh

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Hội nghị gặp mặt tặng quà, động viên thanh niên SSNN năm 2022

Phó Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Hội nghị gặp mặt tặng quà, động viên thanh niên SSNN năm 2022

Phó Chủ tịch UBND:

Nguyễn Kim Biên

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Hội nghị gặp mặt tặng quà, động viên thanh niên SSNN năm 2022

Thứ Bẩy

Ngày 12/02

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Hinh

Nghỉ

Phó Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Dũng

Phó Chủ tịch UBND:

Nguyễn Kim Biên

Chủ nhật

Ngày 13/02

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Hinh

Nghỉ

Phó Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Dũng

Phó Chủ tịch UBND:

Nguyễn Kim Biên

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2063
Trước & đúng hạn: 2062
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 21:58:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0