VĂN HÓA-XÃ HỘI
Phối hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe trực tuyến
09/06/2023 02:26:08

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông vận tải và Bưu điện tỉnh đã thống nhất Quy chế phối hợp đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, phường là địa điểm hướng dẫn giúp người dân nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Để việc đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia được thuận lợi, Sở Giao thông vận tải đề nghị:

Các cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe sử dụng API đã được cung cấp để liên thông và cập nhật ngay kết quả khám sức khỏe điện tử lên Cổng dịch vụ công Quốc gia để công dân có thể thực hiện việc đổi giấy phép lái xe ngay sau khi có kết quả sức khỏe đủ điều kiện.

Công an các xã, phường hướng dẫn người dân giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân.

Các cơ quan liên quan và các địa phương quan tâm chỉ đạo tăng cường tuyên truyền để người dân biết, thực hiện đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và các điểm Bưu điện - văn hóa xã là nơi hướng dẫn đổi giấy phép lái xe.

Dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, một trong 25 dịch vụ công thiết yếu được ưu tiên tập trung triển khai trong Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Chính phủ. Quy chế phối hợp giữa Sở giao thông vận tải và Bưu điện tỉnh góp phần tiến tới hỗ trợ người dân thực hiện thành công giao dịch trực tuyến toàn phần trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; giúp khai thác hiệu quả việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với dữ liệu quốc gia về dân cư trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi khai thác, sử dụng dịch vụ./.

Thu Hằng
In trang Quay lạiLên trên
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2063
Trước & đúng hạn: 2062
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 22:13:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0