CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa 2 xem xét, thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng
11/10/2023 07:47:26

Sáng ngày 10/10, Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét, thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Đồng chí Lại Văn Lương- Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa kỳ họp. Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Khắc Toản- Tỉnh Ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh. Ở thị xã có các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã, các đại biểu HĐND nhân dân thị xã khóa 2, thủ trưởng các phòng, đơn vị liên quan; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường về dự.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thị xã và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Sái Thị Yến do chuyển công tác khác; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thấn, do nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội. Kỳ họp cũng thống nhất giới thiệu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thị xã khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Bùi Xuân Lộc, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu HĐND thị xã khóa 2. Kết quả, đồng chí Bùi Xuân Lộc đã trúng cử Chủ tịch HĐND thị xã Kinh Môn với số phiếu tập trung cao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí tân Chủ tịch HĐND thị xã khẳng định sẽ cống hiến hết sức mình, cùng Thường trực, các ban và đại biểu HĐND thị xã tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả tốt đẹp của HĐND thị xã đã đạt được; luôn phấn đấu, nỗ lực, rèn luyện, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND thị xã. Đồng chí bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các thế hệ lãnh đạo; sự đồng hành, ủng hộ của các đại biểu HĐND thị xã; sự quan tâm, giám sát, ủng hộ của cử tri và nhân dân trong thị xã để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Vĩ- Bí thư Thị ủy Kinh Môn chúc mừng đồng chí tân Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí tin tưởng rằng, trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm cùng tập thể Thường trực HĐND bám sát các Nghị quyết, kế hoạch đã đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí cũng đề nghị HĐND thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức các kỳ họp theo thẩm quyền, đảm bảo công việc thông suốt; đồng thời, tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết hiệu quả và đúng quy định.

Cũng tại Kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã khóa 2 đã thông qua nghị quyết về đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới và khu tái định cư xã Thượng Quận; khu dân cư mới thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng; dự án nhà làm việc các phòng chuyên môn UBND thị xã; xây dựng Trung tâm Chính trị thị xã; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách thị xã năm 2023.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Lộc- Phó Bí thư Thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã đã thẳng thắn nhìn nhận những kết quả cũng như hạn chế trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND thị xã thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh: các đại biểu HĐND thị xã cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa vai trò người đại biểu nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Sau kỳ họp, UBND thị xã khẩn trương cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà kỳ họp đã thông qua; Thường trực HĐND và các ban HĐND, tổ đại biểu và các đại biểu đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo các dự án được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã và các thành viên UBND thị xã đánh giá đầy đủ, sâu kỹ những hạn chế trong thời gian qua. Tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thị ủy và của đồng chí Bí thư Thị ủy, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chỉ đạo điều hành; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Nguyễn Hậu

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2063
Trước & đúng hạn: 2062
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 19:32:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 16,538