VĂN HÓA-XÃ HỘI
Đại hội Công đoàn cơ sở phường An Sinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023- 2028
10/04/2023 12:00:00

                          
 
 

 
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII; Kế hoạch số 127/KH-LĐLĐ, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban thường vụ LĐLĐ thị xã Kinh Môn về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028;

Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy, UBND phường An Sinh; hôm nay ngày 6/4/2023, Ban chấp hành Công đoàn phường tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023- 2028;

* Thành phần dự hội nghị.

- Đại biểu thị xã:

+ Bà Nguyễn Thị Thắm Thị ủy viên, phụ trách Đảng bộ phường;

+ Ông Nguyễn Văn Thấn thị ủy viên chủ tịch LĐLĐ thị xã, bà Nguyễn Thị Ngọc Văn ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ thị xã Kinh Môn;

- Đại biểu phường.

- Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn phường;

- Nội dung: Đại hội Công đoàn cơ sở phường An Sinh đã thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình đề ra, tại Đại hội đã bầu được 03 ông, bà đủ điều kiện tham gia Ban chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2023- 2028; và đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Liên Đoàn Lao động thị xã Kinh Môn lần thứ X;

Toàn cảnh Đại Hội 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
                                              
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1793
Trước & đúng hạn: 1792
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/10/2023 18:48:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 10
Tất cả: 15,776