Thông tin tuyên truyền
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang công trình thuỷ lợi
23/10/2023 08:31:06

Thời gian qua, thị xã thực hiện nhiều biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc ngăn chặn và xử lý các vi phạm công trình thủy lợi. Trong 9 tháng đầu năm 2023, UBND thị xã kiểm tra về xử lý các vi phạm hành lang công trình thủy lợi; ngăn chặn kịp thời các vi phạm phát sinh mới. Trong đó đã xử lý 30 trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, việc xử lý các vi phạm hành lang công trình thuỷ lợi còn gặp nhiều khó khăn. Qua thống kê của cơ quan chức năng, hiện vẫn còn 124 trường hợp vi phạm: trong đó 121 trường hợp vi phạm xâm lấn, 3 trường hợp vi phạm xả thải. Có những trường hợp vi phạm về xâm lấn người dân xây dựng công trình vi phạm kiên cố trên hệ thống công trình thuỷ lợi đã nhiều lần được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhưng vẫn không chấp hành tự giác tháo dỡ. Các vi phạm từ những năm trước, qua nhiều giai đoạn nên công tác giải quyết vi phạm còn những khó khăn, chưa xử lý dứt điểm.

Để giải quyết tình trạng vi phạm công trình thủy lợi, ngăn chặn những vi phạm mới phát sinh, các cơ quan chuyên môn thị xã tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá, phân loại các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở phân loại các vi phạm, xây dựng kế hoạch và thực hiện xử lý nghiêm giải tỏa vi phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thủy lợi, đất đai, xây dựng và quy định pháp luật khác có liên quan. Không để vi phạm tồn tại, phát sinh, phát triển.

Các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; tổ chức kiểm tra, rà soát và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm do địa bàn quản lý theo thẩm quyền, đặc biệt là giải tỏa, chống tái vi phạm.

Đề nghị các tầng lớp nhân dân nêu cao ý thức chấp hành pháp luật: tuyệt đối không lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình thủy lợi để làm nhà, lều quán, trồng cây trái, hoa màu; không đổ rác thải, xả nước thải ra công trình thủy lợi; tự giác tháo dỡ các vi phạm của gia đình để bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, đảm bảo hệ thống công trình thủy lợi phát huy tốt vai trò trong bảo vệ sản xuất và đời sống người dân./.

Thu Xuân

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2063
Trước & đúng hạn: 2062
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 18:02:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 16,538