TỔNG QUAN
Giới thiệu khái quát về phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
22/04/2021 12:00:00

An Sinh là nơi có bề dày truyền thống lịch sử. Có di tích An Phụ, nơi đây thờ An Sinh Vương Trần Liễu (thân phụ của Hương Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ( danh tướng thời Trần với 02 lần đại phá quân Nguyên Mông), hàng năm thu hút nhiều khách thập phương đến dâng hương và chiêm ngưỡng cảnh quan. Trải qua các bước thăng trầm của lịch sử, vượt lên mọi khó khăn gian khổ và hy sinh, lớp lớp thế hệ của quê hương đã hun đúc nên một kho tàng văn hoá vật chất và tinh thần vô giá cùng với những truyền thống lao động, đấu tranh, cần được lưu truyền cho hậu thế.

Hơn 50 năm hình thành và phát triển, là quá trình lịch sử đấu tranh cách mạnh vô cùng anh dũng và hết sức vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân An Sinh. Với chiều dài, bề dày của lịch sử, là sự kết tinh trí tuệ, xương máu của cán bộ, nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, đúng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, An Sinh đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong chiến tranh giải phóng cũng như trong hòa bình xây dựng. Đây thực sự là bản anh hùng ca, tô thắm thêm truyền thống lao động và chiến đấu của người dân An Sinh.

Trải qua trạng đường đấu tranh cách mạng vô cùng khó khăn gian khổ, đã có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi. Nhưng dưới ánh sáng đường lối cách mạng của Đảng, được sự lãnh đạo của Đảng bộ Kinh Môn, Cán bộ, đảng viên không sợ hy sinh, gian khổ, hết lòng vì nhân dân, được quần chúng tin yêu, ủng hộ, nên lực lượng cách mạng xã An Sinh (nay là phường An Sinh) trưởng thành nhanh chóng và giành được nhiều thành tích rất đỗi tự hào.

Từ trong phong trào cách mạng, chi bộ Đảng cộng sản xã An Sinh (nay là Đảng bộ phường An Sinh) ra đời ngày 24/12/1946, do đồng chí Nguyễn Đức Hàn làm Bí thư.

Hơn nửa thứ kỷ xây dựng và chiến đấu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Sinh luôn đoàn kết nhất trí, gắn bó chặt chẽ trong “Nghĩa Đảng, tình dân” thành một khối vững chắc vượt qua mọi khó khắn, đánh thắng mọi kẻ thù. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã bám sát định hướng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước cấp trên, áp dụng vào địa phương, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Những chính sách lớn trong công cuộc xây dựng nền văn hoá XHCN được Đảng bộ, chính quyền quan tâm. Trong đó đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: kinh tế phát triển, văn hoá- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào khuyến học, khuyến tài, phong trào Dân số KHH gia đình & chăm sóc Trẻ em được coi trọng.

* Về Điều kiện tự nhiên:

An Sinh là nằm ở phía Đông Bắc thị xã Kinh Môn. Tổng diện tích tự nhiên là 537,72 ha. Phường có 4 khu dân cư với 1.922 hộ = 5.755 nhân khẩu. Phía Nam giáp xã Thượng Quận và phường An Phụ, phía Đông giáp phường Hiệp Sơn, phía Tây Bắc giáp phường Phạm Thái.

Cũng như thị xã Kinh Môn, An Sinh nằm trong vùng khí hậu đặc trưng của đồng bằng Trung du Bắc bộ là khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa Đông (kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau) thường lạnh, khô (nhiệt độ trung bình từ 130C) ít mưa (khoảng 15% lượng mưa cả năm); mùa hẹ nhiệt độ cao trung bình 32,40C), nóng, ẩm, mưa nhiều. nhiệt độ trung bình cả năm là 230C. Kiểu khí hậu này thuận lợi cho cây trồng, vật nuôi phát triển, nhất là các loại vật nuôi, cây trồng cho giá trị kinh tế cao.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ổn định và phát triển như: mộc, nề, cơ khí và các ngành nghề khác. Đã tạo điều kiện giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 100 lao động.

Các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống xã hội ngày càng phát triển: như dịch vụ tiêu thụ nông sản, thực phẩm; dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách; dịch vụ hàng quán, cung ứng hàng hóa tiêu dùng, điện tử, điện lạnh tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Tình hình kinh tế xã hội của phường An Sinh trong những năm qua luôn ổn định và phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành Nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp- xây dựng, Thương mại - Dịch vụ.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được coi trọng, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao. Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở được củng cố vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2063
Trước & đúng hạn: 2062
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 21:54:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0