AN NINH-QUỐC PHÒNG
PHƯỜNG AN SINH TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023
16/11/2022 02:21:32

ngày 15/11/2022 thanh niên phương An Sinh hăng hái đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2023

Thanh niên phường An Sinh khám tuyển NVQS năm 2023

 
 
 
 

Thực hiện Luật NVQS năm 2015. Kế hoạch số 142 ngày 27/9/2022 của Hội đồng NVQS thị xã Kinh Môn; Kế hoạch số 01 ngày 24/11/2022 của Hội đồng NVQS phường An Sinh, V/v khám tuyển NVQS năm 2023. Trong 1 ngày 15 /11/2022 hội đồng NVQS phường An Sinh tổ chức khám sơ tuyển NVQS cho các NTN trong độ tuổi thực hiện NVQS. Qua 1 ngày tổ chức khám tuyển Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường nhận thấy phát huy truyền thống quê hương An Sinh anh hùng, các nam thanh niên đã hăng hái khám tuyển NVQS, kết quả sau 1 ngày đã có 37/37 nam thanh niên đã đi khám tuyển đạt tỉ lệ 100%. Thể hiện tinh thần truyền thống cách mạng của quê hương An Sinh anh hùng đồng thời góp phần hoàn thành chỉ tiêu điều khám nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số ít nam thanh niên chưa đi khám tuyển NVQS làm ảnh hưởng lớn đến phong trào quốc phòng của địa phương, gây bức xúc trong nhân dân. Hội đồng NVQS phường An Sinh yêu cầu các nam thanh niên chưa đi khám tuyển, tiếp tục đăng ký khám tuyển NVQS tại Ban chỉ huy Quân sự phường An Sinh.

 
 

Những nam thanh niên chưa đi khám tuyển NVQS năm 2023. Hội đồng NVQS phường An Sinh yêu cầu các nam thanh niên chưa đi khám tuyển tiếp tục đăng ký với Ban chỉ huy Quân sự phường để được tiếp tục khám tuyển trong những ngày tiếp theo, phấn đấu đạt 100% số thanh niên trong độ tuổi đi khám tuyển.

Hội đồng NVQS phường An Sinh

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1793
Trước & đúng hạn: 1792
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/10/2023 16:41:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 9
Tất cả: 15,775