NÔNG THÔN MỚI
Khu DC Kim Xuyên 4 hài lòng về kết quả xây dựng tuyến máng mới
06/09/2021 09:36:23

Ủy ban nhân dân phường An Sinh (Kinh Môn) đã hoàn thành việc xây dựng bổ xung tuyến máng mới cho phù hợp với việc tưới tiêu của khu.

 

Người dân Khu dân cư Kim Xuyên 4 thống nhất mở rộng tuyến máng có liên quan đến đường giao thông phục vụ canh tác cho khu cánh đồng dọc tróc với diện tích gần 12 mẫu có chiều dài tới 30 mét chiều rộng 0,90 cm chiều cao 1,4 m tổng kinh phí xây dựng lên tới trên 40 triệu đồng nguồn kinh phí trích ra từ nguồn lạo vét thường xuyên của khu và xã hội hóa, đên nay tuyến máng đã song đưa vào sử dụng khai thác, bảo đảm tốt.
 
 

Các hộ dân hài lòng về việc địa phương tổ chức cho xây dựng tuyến máng, vùng sản xuất hàng hóa tập trung gồm,hai vụ lúa một vụ mầu như hành tỏi; thu nhập hiện tại của người dân cao hơn so với thời điểm. chưa xây tuyến máng đó.

Đầu năm 2021, khi đăng ký xây dựng quy hoạch các sứ đồng, tiêu chí đã đạt yêu cầu mà còn được nâng cao như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM phường, ngành chức năng hướng dẫn KDC Kim Xuyên 4 hoàn thiện các tuyến giao thông phụ vụ tốt hơn nữa cho công tác sản xuất nông nghiệp được phát triển về nông nghiệp trong những năm tiếp theo.

Tin ; Nguyễn Thắng Hội

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2063
Trước & đúng hạn: 2062
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 22:32:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0