CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
CÔNG AN PHƯỜNG AN SINH TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGÀNH CÔNG AN NĂM 2021
19/01/2022 10:19:25

Sáng ngày 18/01/2022 ban công an phường an Sinh tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của ngành trong năm 2021

 

 
 
Về dự với hội nghị ở thị xã có đồng chí Nguyễn Đức Ngọc thượng tá phó trưởng Công An thị xã Kinh Môn, 
 Ở phường An Sinh có đồng chí Nguyễn Văn Dũng phó bí thư thường trực đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Nguyễn Kim Biên trong ban thường vụ đảng ủy phó chủ tịch UBND phường
 
 
 
Năm 2021 tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch vẫn tăng cường gây sức ép trên các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền... Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội thị xã Kinh Môn nói chung và đời sống của nhân dân phường An Sinh nói riêng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã làm kìm hãm phát triển về mọi mặt của đất nước nói chung, của phường An Sinh nói riêng, tác động không nhỏ đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Song dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn; Đảng ủy, UBND phường An Sinh trong công tác đảm bảo ANTT đã đạt được kết quả nhất định, Công an phường An Sinh báo cáo kết quả công tác Công an năm 2021 như sau:


Chủ động tham mưu cho Đảng ủy phường ra Nghị quyết về công tác bảo vệ ANTT năm 2021; UBND phường ra Chỉ thị về công tác đảm bảo ANTT năm 2021; Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, đèn trời và triển khai thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; kiện toàn BCĐ thực hiện Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Nghị định số 173/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW (khóa XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo thực hiện đề án “giảm thiểu tai, tệ nạn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Kinh Môn giai đoạn 2016-2020”; tiếp tục thực hiện đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT”...


Công an phường đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Năm 2021 tình hình ổn định, chưa phát hiện biểu hiện gì phức tạp liên quan đến ANQG.

 

Năm 2021 tình hình ANTT trên địa bàn phường cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, gây thương, va chạm giao thông... Trong năm trên địa bàn phường xảy ra 13 vụ, việc liên quan đến ANTT(giảm 4 vụ, việc so với năm 2020). Cụ thể:

- Gây thương (đánh nhau): 04 vụ (bằng số vụ so với năm 2020).

- Trộm cắp tài sản: 02 vụ (giảm 7 vụ so với năm 2020).

- Đuối nước: 01 vụ (tăng 01 vụ so với năm 2020).

- Va chạm giao thông 05 vụ (tăng 01 vụ so với năm 2020).

- Đánh bạc: 01 vụ - Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ, (tăng 1 vụ so với năm 2020).

- Ma túy: 00 vụ (giảm 01 vụ so với năm 2020).

Trong đó:

- Công an thị xã thụ lý: 08 vụ.

- Công an phường thụ lý: 05 vụ.

 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu

Trong năm 2021 Công an phường An Sinh đã:

- lập 03 hồ sơ giáo dục tại phường đạt 3/3 = 100% chỉ tiêu.

- Xây dựng mới 03 MLBM đạt 3/1= 300% chỉ tiêu

- Lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp về môi trường đạt 1/1 =100% chỉ tiêu.

- Lập hồ sơ đi CNBB 0/1 = 0%.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm.

Thực hiện đề án giảm thiểu tai, tệ nạn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020; đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT”. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, khu dân cư thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 phường, duy trì có hiệu quả các mô hình đã thành lập.

 Công tác phòng chống tội phạm ma túy

Công an phường phối hợp với đội nghiệp vụ Công an thị xã thường xuyên rà soát, lập danh sách quản lý các đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp với các ngành, các khu dân cư làm tốt công tác vận động, tuyên truyền về tác hại của ma túy, vận động gia đình đưa 02 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện. Hiện số đối tượng nghiện, nghi nghiện ma túy đang quản lý tại địa phương: 30 đối tượng.

 Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên địa bàn phường, từng bước góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương; siết chặt công tác quản lý pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021và lễ hội đầu xuân; kế hoạch tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đèn trời và triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; kế hoạch tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời trên địa bàn phường An Sinh; xây dựng phương án phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo... Tham mưu UBND phường ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn phường An Sinh; kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Công an phường đã phối hợp với các đoàn thể, khu dân cư, trường học trên địa bàn triển khai ký cam kết với 1596/1997 hộ dân, 595 giáo viên, học sinh không sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (tiếp nhận 01khẩu súng tự chế, 05 quả pháo trứng do nhân dân giao nộp).

Thực hiện nghiêm túc việc cải cách hành chính trong công tác Công an, Công an phường phối hợp tổ làm CCCD Công an thị xã Kinh Môn lập hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho 2.528 công dân trên địa bàn, chủ động theo dõi các trường hợp thiếu thông tin cá nhân được Công an cấp trên tra cứu để hướng dẫn bổ sung. Thực hiện hiệu quả 02 đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ CCCD gắn chíp.

Tiếp tục triển khai và thực hiện Luật cư trú, từng bước đi vào nề nếp, công tác tuyên truyền luật được quan tâm phổ biến rộng rãi, đến nay cơ bản nhân dân đã nắm vững luật cư trú, chấp hành và thực hiện theo Luật.

Tăng cường kiểm tra tạm trú, lưu trú hướng dẫn công dân làm thủ tục tạm trú, lưu trú theo quy định của pháp luật. Lập hồ sơ xử phạt 01 trường hợp về công tác lưu trú.

 
  Qua những kết quả  trong năm 2021 mà ngành công an phường An Sinh đã  phấn đấu đạt được đồng chí Nguyễn Đức Ngọc thượng tá phó trưởng công An thị xã Kinh Môn về dự động viên và giao nhiệm vụ cho địa phương thực hiện trong thời gian tới về lĩnh vực an ninh XH. Đ/C Nguyễn Văn Dũng phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch HĐND phường thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương lên tiếp thu toàn bộ các ý kiến mà đồng chí Nguyễn Đức Ngọc giao nhiệm vụ trong thời gian tới, đ/c Nguyễn Văn Dũng hứa cán bộ và nhân dân phường An Sinh quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi mhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 593
Trước & đúng hạn: 593
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/05/2022 13:48:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 10
Tất cả: 5,331