THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký hỗ trợ làm nhà màng
02/11/2021 09:59:30

UBND thị xã Kinh Môn vừa ra thông báo V/v đăng ký thực hiện xây dựng nhà màng được tỉnh hỗ trợ kinh phí. Trong đó nêu rõ:

Thực hiện Công văn số 1817/SNN-KHTC ngày 27/10/2021 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Hải Dương về việc đăng ký thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Phòng Kinh tế thị xã thông báo cho các xã, phường có nhu cầu đăng ký xây dựng nhà màng năm 2021 như sau:
1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ Doanh nghiệp, HTX, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà màng đảm bảo các điều kiện sau: - Quy mô nhà màng từ 1.000 m2 trở lên, sản xuất những loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như: Dưa lưới, dưa chuột, rau, nấm, hoa,....được cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật.
- Vị trí xây dựng nhà màng không nằm trong khu vực được quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang mục đích phi nông nghiệp trong vòng 5 năm và phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của địa phương.
- Có trang bị hệ thống tưới (máy bơm, dây dẫn, vòi phun,...) và hệ thống phục vụ sản xuất. 2. Nội dung và mức hỗ trợ
- Hỗ trợ 100.000 đ/m2 kinh phí xây dựng nhà màng.
3. Hồ sơ thanh quyết toán - Tờ trình đề nghị hỗ trợ của chủ đầu tư. - Hỗ sơ thiết kế (đã được Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hải Dương thỏa thuận về các chỉ tiêu kỹ thuật). - Biên bản kiểm tra của liên ngành cấp huyện đối với các hạng mục đề nghị hỗ trợ.
4. Tổ chức thực hiện Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các tổ chức, cá nhân đăng ký xây dựng nhà màng nộp về Phòng Kinh tế thị xã vào ngày 05/11/2021 theo biểu mẫu đính kèm.
Lưu ý: Hết ngày 05/11/2021 các đơn vị không đăng ký lên, coi như không có nhu cầu hỗ trợ.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1737
Trước & đúng hạn: 1736
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 18:37:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN SINH  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hinh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường An Sinh

Điện thoại:  0936182234

Đăng nhập

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 15,718